• м. Мелітополь, вул. Університетська, 34
29.10.2018 13 вересня відбувся візит представників PEPFAR (США)

13 вересня відбувся візит представників PEPFAR (США)

13 вересня здійснено візит представників PEPFAR (США) разом зі спеціалістом з лікування відділу профілактики та нагляду за ВІЛ, ВГ, ІПСШ  ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Стариченко Т.М., щодо оцінки якості заходів SIMS до КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР.Ціллю візиту було сприяння ЗОЗ у налагодженні роботи щодо послуг тестування на ВІЛ, призначення АРТ та ведення пацієнтів, оптимізації АРТ, профілактиці та лікуванні опортуністичних інфекцій та тестуванні партнерів ЛЖВ. Під час візиту проводились клінічні консультації з обговоренням клінічних випадків та надавалась інша експертна підтримка, необхідна ЗОЗ.

Представниками команди SIMS проводився огляд території Центру, місця зберігання відходів категорії В та кабінетів лікарів. Також проведено аналіз паперових карток пацієнтів та звірка цих даних з МІС ВІЛ Україна.

Зі сторони команди SIMS були відмічені наступні досягнення:

 1. Сильне лідерство та гарна командна робота щодо організації медичної допомоги пацієнтам з ВІЛ у регіоні.
 2. Ефективна робота щодо оцінки покращення якості у закладі.
 3. Добре організований інфекційний контроль в закладі та профілактика туберкульозу.
 4. Налагоджена взаємодія з усіма зацікавленими установами з метою охоплення лікуванням пацієнтів.
 5. Організовано проведення заходів зі зниження стигми й дискримінації та посилено компонент тестування в ЗОЗ області.
 6. Високий рівень володіння ЕІ «МІС ВІЛ».

Зі сторони команди було відмічено позитивні якості роботи Центру СНІДу, а саме:

 • Система менеджменту якості роботи Центрів;
 • Наглядна агітація (плакати з подолання стигми та дискримінації), маршрути пацієнтів по ЛПЗ;
 • Добре налагоджена робота по веденню медичної документації усіма співробітниками Центру;
 • Була відмічена робота лікаря гінеколога та лікаря дерматолога з питань надання послуг представникам ключових груп інфікування ВІЛ (РКС, ЧСЧ, СІН);
 • Взаємодія Центрів з ЛПЗ міст та області;
 • У кабінеті «Довіра», психологом надається консультація при первинному зверненні, а також при позитивному результаті тесту на ВІЛ;
 • Толерантне відношення до пацієнтів з боку медичних працівників Центру. Активне впровадження роботи з профілактики стигми та дискримінації по відношенню до ВІЛ – інфікованих серед медичних працівників;
 • Високий рівень надання послуг з АРВ – терапії та утриманні на лікуванні;
 • Високий рівень дотримання інфекційного контролю;
 • Налагоджена праця, з 2015 року, з тестування на ВІЛ статевих партнерів ВІЛ – позитивних пацієнтів. Розроблена форма обліку дискордантних пар.

Зі сторони команди було відмічено недопрацювання в роботи Центрів СНІД, а саме:

 • Недотримання рекомендацій ВОЗ (призначення АРТ протягом 7 діб).
 • Відсутність систематичного підходу до тестування дітей в родинах ВІЛ-інфікованих батьків та документування в лікувальних закладах.